แดดแรงๆ ในฤดูร้อน กับโรคต้อลม

ต้อลม เป็นโรคตาที่พบได้บ่อยมากในประเทศเขตร้อน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับแสงแดด ต้อลมมีลักษณะเป็นก้อน

Read more