การดูแลรักษาความสะอาดคอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนส์คือแผ่นเลนส์พลาสติกบางๆ ใช้วางลงบนพื้นผิวดวงตาโดยตรง โดยปกติเพื่อช่วยในการมองเห็น ใช้ในการรักษาดวงตาหรือเพื่อความสวยงาม คอนแทคเลนส์นั้นอากาศจะสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ นั่นหมายความว่า คอนแทคเลนส์จะให้ออกซิเจนผ่านทะลุจากเลนส์เข้าดวงตาได้ หากเยื่อกระจกตามีออกซิเจนไม่พอเพียง อาจเกิดอาการบวมและเกิดปัญหาในการมองเห็นได้ การดูแลความสะอาดก็เช่นกัน หากไม่มีการดูแลทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ ก็อาจะส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราได้

การดูแลรักษาความสะอาดคอนแทคเลนส์
การดูแลรักษาความสะอาดคอนแทคเลนส์

1. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนถอดและใส่คอนแทคเลนส์

2. ล้างทำความด้วยน้ำยาสำหรับล้างคอนแทคเลนส์เท่านั่น ไม่ควรใช้น้ำประปา

3. แช่คอนแทคเลนส์ไว้อย่างน้อย 1 คืนก่อนนำมาใส่

4. ทำความสะอาดตลับแช่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ

5. ไม่ควรไว้เล็ปยาวเพราะจะทำให้คอนแทคเลนส์ฉีกขาดได้

6. ควรใช้น้ำยาสำหรับแช่คอนแทคเลนส์เท่านั้น ไม่ควรใช้น้ำเกลือแช่คอนแทคเลนส์เนื่องจากเสี่ยงอันตรายต่อดวงตา

7. ควรเปลี่ยนน้ำยาแช่ทุกวัน แม้จะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ทุกวัน