การดูแลรักษาดวงตาและคอนแทคเลนส์ให้ถูกต้อง

นอกจากการใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องแล้ว การดูแลรักษาดวงตาและคอนแทคเลนส์ก็สำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่ดวงตาได้ และวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องมีดังนี้

การดูแลรักษาดวงตาและคอนแทคเลนส์ให้ถูกต้อง
การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์

 • ก่อนหยิบจับคอนแทคเลนส์ทุกครั้ง ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด และเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดมือที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 • ห้ามแช่หรือล้างคอนแทคเลนส์ในน้ำสะอาดโดยเด็ดขาด
 • หากต้องแต่งหน้า ควรใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแต่งหน้าบริเวณดวงตา
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น จะช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนแทคเลนส์และป้องกันการติดเชื้อที่ดวงตาได้
 • ห้ามใช้น้ำลายเพื่อทำความสะอาดคอนแทคเลนส์หรือทำให้คอนแทคเลนส์ชุ่มชื้น เพราะในน้ำลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
 • ห้ามนำสารละลายน้ำเกลือ หรือน้ำตาเทียมทำความสะอาดคอนแทคเลนส์โดยเด็ดขาด
 • ในขณะทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ ควรถูคอนแทคเลนส์ด้วยปลายนิ้วเบา ๆ เพื่อขจัดเชื้อ หรือสิ่งแปลกปลอม และควรล้างตลับใส่คอนแทคเลนส์ จากนั้นตากให้แห้งเพื่อทำการฆ่าเชื้อ
 • ควรเปลี่ยนตลับคอนแทคเลนส์อย่างน้อยทุก 3 เดือน
 • หากต้องเดินทาง ไม่ควรแบ่งน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ใส่ขวดอื่น ๆ เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ห้ามใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่เก่าเก็บหรือเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานานแล้ว อีกทั้งยังควรสังเกตวันหมดอายุของน้ำยาคอนแทคเลนส์


การดูแลรักษาดวงตาและคอนแทคเลนส์ให้ถูกต้อง
การดูแลรักษาดวงตา

 • ควรรีบถอดคอนแทคเลน์ออกแล้วรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเมื่อรู้สึกมองไม่ชัด หรือมองไม่เห็น เห็นแสงวูบวาบ มีอาการเจ็บตา ดวงตาติดเชื้อ ตาบวม หรือมีอาการแดงผิดปกติ
 • งดสูบบุหรี่ เพราะผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาจากการใส่คอนแทคเลนส์มากกว่าคนปกติ
 • หลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่นที่ซื้อจากร้านที่ไม่มีมาตรฐาน และไม่มีการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา เพราะคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายจนทำให้ตาบอดได้
 • ควรตรวจตากับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง