การวัดค่าตาและการเลือกซื้อ Multifocal Contact Lens

การวัดค่าตาและการเลือกซื้อ Multifocal Contact Lens
การวัดค่าตาและการเลือกซื้อ Multifocal Contact Lens
ปัญหาที่มักถามกันบ่อยคือ เราจะเลือกซื้อ Multifocal Contact Lens อย่างไร ก่อนอื่น จำเป็นต้องรู้ค่าสายตาของตัวเองก่อน ซึ่งมี 2 ค่า

  • ค่า Power คือสายตา สั้นหรือยาว ที่เกิดขึ้นก่อนวัย 40(โดยประมาณ) เช่น -3.00 (ตาสั้น) หรือ +2.00(ตายาว) ส่วนใหญ่ค่านี้ ตาทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันครับ ถ้าท่านไม่มีค่าสั้นยาวมาก่อน ค่านี้จะเป็น 0.00
  • ค่า Add คือ ค่าสายตายาวตามวัย ที่เกิดขึ้นหลังวัย 40(โดยประมาณ) เช่น +1.50 , +1.75 ส่วนใหญ่ค่านี้จะเท่ากันทั้งสองครับ อย่าสับสนกับค่ายาวก่อนวัย 40 นะครับ มันคนล่ะตัวกัน

สำหรับเลนส์ของ Biofinity ซึ่งมีโครงสร้างเลนส์แบบ N และ D ด้วยท่านจำเป็นต้องทราบ ว่า Dominant Eye (อ่านรายละเอียด) หรือตาเด่น ของเราคือตาข้างไหน เพื่อเลือกเลนส์ว่าจะให้ตาข้างไหนเป็น N หรือ D