ตัด ‘จันทน์หอม’ บวงสรวง14พย. คัด4จาก19ต้นป่ากุยบุรี

สำนักพระราชวังคัดเลือกไม้จันทน์หอม   Royal  จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวม 4 ต้น ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เตรียมบวงสรวง 14 พ.ย. นายกฯเผยต่างชาติยกย่อง “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นคุณูปการใหญ่หลวงแก่มวลมนุษยชาติ นำมาซึ่งการอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยและแนวทาง ความคิดและปรัชญาในการพัฒนาที่ยั่งยืน ผบ.ทบ.ตรวจ กอร.รส. ย้ำกำลังพลสร้างจุดสมดุลตัด 'จันทน์หอม' บวงสรวง14พย. คัด4จาก19ต้นป่ากุยบุรีไม่กดดันประชาชน แจกอาหารคนรายได้น้อยถือว่าเป็นการทำบุญ หนุนไอเดียตั้งโรงทานแจกของผู้ยากไร้ วอนประชาชนช่วยสังเกตคนโรคจิตที่แฝงตัว  Royal 1668  เผยเคยเข้าไปถวายสักการะ ดีที่ราชองครักษ์เห็นผิดสังเกตกันตัวออกมาได้ทันท่วงที พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศยังแสดงความอาลัย จัดกิจกรรมแปรอักษรรัชกาลที่ 9 ในหลายจังหวัด อคส.ช่วยชาวนาซื้อข้าวหอมมะลิ 7.8 แสนกิโล แจกประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นับเป็นวันที่ 7 Gclub Royal ที่สำนักพระราชวังเปิดให้มีการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ที่ยังมีพสกนิกรจากทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพกันอย่างไม่ขาดสาย นับวันก็ยิ่งมีผู้เดินทางเข้ามามากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 05.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน พสกนิกรไทยของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ที่มีหัวใจเดียวกัน คือหัวใจแห่งความรักความอาลัยและความจงรักภักดี แม้ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ได้เข้าน้อมกายถวายบังคมสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ แล้วรับภาพพระบรมโกศพระบรมศพ นำกลับไปเก็บเป็นที่ระลึกและบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์